Misiunea Sociala

Misiunea noastra sociala va fi sa imbunatatim calitatea vietii membrilor comunitatii aflati in dificultate in care activam prin folosirea a minim 90% din profit in scopuri sociale. Vom pune oamenii pe primul loc, vom avea ca scop sprijinirea persoanelor cu dizabilitati din judetul Valcea. In mod concret, misiunea intreprinderii nou infiintate este de a imbunatatii/creste calitatea vietii a unui numar de 10 de persoane defavorizate (persoane sarace cu venituri foarte mici, sau persoane cu dizabilitat, care traiesc in conditii mizere datorate lipsurilor si dizabilitatilor lor) in perioada de finantare a intreprinderii sociale, precum si minim 6 luni dupa finalizarea finantarii. In acest scop vom derula la nivelul judetului Valcea, proiectul „O sansa pentru fiecare”.

Pentru a putea identifica persoanele carora le vom acorda ajutor, vom colabora cu DGASPC Valcea, Primariile din judetul Valcea. Vom incerca sa ajutam persoanele care au nevoie de sprijin, fara nicio discriminare și cu respectarea egalitatii de sanse si de gen. Pentru alegerea cazurilor sociale vom implica si salariatii intreprinderii. De asemenea, vom consulta periodic Asociatii si Fundatii ce sprijina cauzele sociale din judet, pentru a putea participa si sprijini cauzele ce nu suporta amanare.

Dorim sa ne indreptam atentia mai mult spre persoanele cu dizabilitati din mediul rural.

Aproximativ jumătate din numărul total al persoanelor cu dizabilități sunt domiciliate în mediul rural, fapt ce reflecta lipsa de oportunități pe care acestea le au. Dacă în mediul urban se înregistrează o anumită rată de încadrare a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii, în rural putem vorbi de un mediu în care persoanele cu dizabilități nu își pot depăși condiția, suferind de excluziune socială în primul rând. Principala activitate a populației din mediul rural este agricultura, această activitate nu poate integra persoanele cu dizabilități și astfel persoanele cu dizabilități sunt în permanentă dependență de serviciile sociale și de persoanele ce le au în îngrijire. Cu ajutorul colaboratorilor/ terapeuti/consilieri vrem sa le oferim oportunitatea de a coopera/ comunica intre ei si cu mentori ce-si folosesc experienta si cunostintele pentru a-i sprijini. Beneficiarii vor fi motivati, inspirati si vor invata ca exista oportunitati care le valideaza si dezvolta abilitatile, care ii dezvolta personal si profesional si le confera sentimentul ca apartin, ca pot si merita mai mult.

In mediul rural românesc putem vorbi despre lipsa/ precaritatea resurselor de existenţă, neajunsuri majore în asigurarea accesului la utilităţile publice; lipsa condițiilor decente de locuire și sărăcia extremă.

Avand in vedere cele prezentate mai sus , prin proiectul „O sansa pentru fiecare” , vor fi sprijiniti , lunar,  un numar de 10 de persoane cu dizabilitati din judetul Valcea cu: materiale de igiena personala, materiale de curatenie. Acestea vor fi personalizate in functie de nevoi, necesitati, probleme medicale (dizabilitati). Ca exemplu la produse de igiena personala: sapun solid; sampon,; gel dus, pasta de dinti, periuta de dinti, hartie igienica, servetele, servetele umede, scutece (pentru copii sau persoane imobilizate la pat), etc, in functie de necesitati. Materiale de curatenie sau intretinere a locuintei: detergent vase, detergent rufe; detergent universal (suprafete); dezinfectant, manusi de unica folosinta. Produsele enumerate mai sus se pot completa cu cele necesare persoanelor identificate. In contextul actual  – pandemia COVID-19 venim in ajutorul persoanelor identificate si cu produse dezinfectante si masti.

De asemenea cunoscand ca persoanele cu dizabilitati au o stima de sine redusa vom organiza sesiuni de consiliere individuale pentru persoanele care nu se pot deplasa sau de grup pentru a incerca sa ii ajutam si la nivel psihologic, cu accent pe persoanele cu dizabilitati neurologice.

Pentru îmbunătățirea calitatii vietii am dori ca cea mai mare alocare de resurse financiare, materiale sa le indreptam spre a le oferi servicii de vopsit, zugravit, reparatii, renovare a spatiului de locuit, care vor veni atât în sprijinul persoanelor cu dizabilități, dar și în sprijinul persoanelor care au grija de acestea.

De asemenea pentru persoane care nu au amenajate conditii de acces facil in casa (persoanele cu dizabilitati motorii, care folosesc dispozitive speciale de deplasare) vom construi cai de acces.

Vom intreprinde de asemenea actiuni de voluntariat, impreuna cu persoanele atrase in aceasta activitate – angajati, familii, prieteni, voluntari, unde beneficiarii vor fi angrenati in diverse activitati astfel incat acestea sa se poata simti utile si sa le creasca stima de sine.

 

  • Problema sociala a carei rezolvare constituie misiunea sociala a intreprinderii: categoriile de persoane carora li se adreseaza intreprinderea sociala respectiva si nevoile sociale ale acestora, zona geografica, problema comunitara/de mediu pe care incearca sa o rezolve intreprinderea; (maxim 10.000 de caractere)

 

Peste un miliard de persoane din lume trăiesc cu o formă de dizabilitate, dintre care aproape 200 de milioane se confruntă cu mari dificultăți în funcționare. În anii ce urmează, dizabilitatea va reprezenta o preocupare și mai mare din cauza faptului că prevalența acesteia este în creștere. Aceasta se datorează îmbătrânirii populației și riscului mai mare de dizabilitate în rândul vârstnicilor precum și creșterii la nivel global a unor condiții de sănătate cronice cum ar fi diabetul, bolile cardiovasculare, cancerul și afecțiunile de ordin mintal.

Peste tot în lume, persoanele cu dizabilități au rezultate mai slabe în ceea ce privește sănătatea, realizări mai modeste în domeniul educației, participă mai puțin la viața economică și au rate mai mari ale sărăciei decât persoanele fără dizabilități. Aceasta se datorează parțial faptului că persoanele cu dizabilități se confruntă cu bariere în accesarea serviciilor pe care mulți dintre noi le iau drept firești, inclusiv sănătatea, educația, posibilitatea de angajare, transportul și accesul la informație.

Aceste greutăți sunt exacerbate în cadrul comunităților mai defavorizate.

 

Abordarea europeană consideră dizabilitatea ca o construcţie socială în timp ce politicile sociale naţionale definesc dizabilitatea mai degrabă în termeni medicali, ca evaluare a funcţionalităţii sau ca incapacitate (Greve, 2009: 8). Statele membre utilizează o gamă foarte largă de definiţii a dizabilităţii şi invalidităţii din cauza efectului direct asupra stabilirii drepturilor la diverse beneficii sociale pentru care persoanele cu dizabilităţi se califică. Gradul redus de omogenitate a definiţiilor privind dizabilitatea afectează posibilitatea comparării datelor statistice privind situaţia socio-economică a persoanelor cu dizabilităţi (European Parliament, 2010: 17).

 

La 31 decembrie 2020 numărul total de persoane cu dizabilităţi comunicat Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii și Adopții din cadrul Ministerului Muncii şi Protecției Sociale, prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a fost de 857.638 persoane. Dintre acestea, 98,03 % (840.727 persoane) se află în îngrijirea familiilor şi/sau trăiesc independent (neinstituţionalizate) şi 1,97 % (16.911 persoane) se află în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi (instituţionalizate) coordonate de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale.

 

Grafic 2. Evoluţia numărului persoanelor cu dizabilităţi, decembrie 2006 – decembrie 2020

La 31 decembrie 2020, rata persoanelor cu dizabilităţi la populaţia României a fost de 3,87%, diferenţiată pe regiuni astfel:

 

 

Grafic. Rata persoanelor cu dizabilităţi1, pe regiuni de dezvoltare, la 31 decembrie 2020

 

Faţă de rata de 3,87% persoane cu dizabilităţi la 100 de locuitori, calculată la nivelul României, regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia şi de Nord-Vest înregistrează cele mai mari rate

 

Numărul persoanelor cu dizabilităţi, pe regiuni de dezvoltare, la 31 decembrie 2020

 NUMAR PERSOANE

 

Conform Raport privind activitatea direcţiei generale de asistenţă socială şl protecţia copilului Vâlcea pe anul 2020:

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a evaluat, în anul 2020, 5620 dosare, din care: 2353 revizuire la termen, 2424 cazuri noi, 788 reexpertizări la cerere, 55 reexpertizări la convocarea D.G.A.S.P.C. Vâlcea.

Cele 5620 de persoane evaluate au fost încadrate în grad de handicap astfel:

  • handicap grav: 2876;
  • handicap accentuat: 2259;
  • handicap mediu: 216;
  • handicap uşor: 13;
  • boală (nu se încadrează în grad de handicap): 256.

La 31.12.2020, în judeţul Vâlcea beneficiau de prestaţii sociale 26.694 de persoane cu handicap neinstituţionalizate, în creştere cu 443 persoane faţă de 31.12.2019, când se înregistrau 26.251 persoane.

Din totalul celor 26.694 de persoane cu handicap aflate în evidenţa Serviciului Evidenţă şi plăţi prestaţii sociale, 24.806 sunt persoane adulte şi 1.888 sunt copii.

Pe grupe de vârstă, situaţia se prezintă astfel: 1.888 sunt copii (7,07%), 8.885 persoane au vârsta cuprinsă între 18 – 60 de ani (33,29%), iar 15.921 persoane au vîrsta de peste 60 de ani (59,64%).

Din cele 11.338 persoane încadrate în gradul grav, 2.584 persoane au asistent personal (464 pentru copii şi 2.120 pentru adulţi), iar 5.810 persoane beneficiază de indemnizaţie de însoţitor (456 pentru copii şi 5.354 pentru adulţi).

Evoluţia numărului de persoane cu handicap din judeţul Vâlcea în ceea ce priveşte încadrarea pe tipuri de handicap la 31.12.2020 faţă de 31.12.2019

 

După structura ocupaţională, din totalul celor 24.806 persoane adulte cu handicap, doar 1.250 (5,04%) persoane sunt încadrate în muncă, 6.402 (25,81%) sunt persoane fără venituri, iar 17.154 (69,15%) sunt beneficiari ai unuia dintre sistemele de pensii (de vârstă, invaliditate).

La data de 31.12.2020, în evidenţa Serviciului de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi erau 1.8888 de copii cu handicap, distribuiţi după gradul de handicap astfel:

–           Grad de handicap grav – 1026 copii;

–           Grad de handicap accentuat – 170 copii;

–           Grad de handicap mediu – 679 copii;

–           Grad de handicap u ş o r – 13 copii.

în ceea ce priveşte reţeaua de servicii destinate copiilor cu dizabilităţi, la nivelul judeţului Vâlcea se remarcă o pondere redusă şi o insuficientă dezvoltare a acestui tip de servicii raportat la numărul de copii cu dizabilităţi şi la nevoile acestora.

© Copyright 2023 NL EXPERT CASA