• octombrie

    15

    2022
  • 336
  • 0

CUM VA FI REALIZATA EVALUAREA VIZUALA A CLADIRILOR

A fost elaborată modalitatea prin care va fi realizată evaluarea vizuală rapidă a clădirilor.

Măsurile fac parte din cadrul Componentei C5 Valul Renovării din Planul Național Național de Redresare și Reziliență.

Această metodologie este în prezent la nivel de proiect

Reglementarea tehnică va cuprinde o procedură de evaluare seismică simplă, fără analiză inginerească de detaliu, care are la bază informații privind:

* efectul cutremurelor din trecut asupra fondului construit,

* rezultatele cercetărilor din domeniul riscului seismic,

* evoluția reglementărilor tehnice de proiectare seismică,

* evoluția practicii de proiectare și a materialelor de construcție utilizate.

 

Prin realizarea evaluării vizuale rapidă va fi stabilit un nivel (punctaj) de prioritate pentru realizarea investițiilor.

Punctajul are în vedere caracteristicile de vulnerabilitate seismică ale clădirilor realizate conform sistemului de asigurare a calității în construcții și practicii generale de construcție de la data realizării acestora.

Evaluarea vizuală rapidă este o procedură care ia în considerare un număr limitat de parametri ce influențează semnificativ riscul seismic asociat unei clădiri și necesită colectarea de informații prin inspecție în teren a fiecărei clădiri de către inspectori calificați, conform prevederilor acestei reglementări tehnice.

Informațiile relevante privind vulnerabilitatea seismică a clădirilor sunt stabilite minimal, astfel încât inspecția să se poată realiza de pe domeniul public, prin observarea clădirii dinspre exterior, fără a fi necesar accesul inspectorului în imobil, indiferent de forma de proprietate a acestuia.

 

Metodologia de evaluare vizuală rapidă va fi utilizată în cazul clădirilor publice și a clădirilor rezidențiale multifamiliale, indiferent de forma de proprietate a acestora, având următoarele funcțiuni: locuințe multi-familiale; alte funcțiuni asimilabile locuințelor (cazare, cămine studențești, cămine de bătrâni etc.); ocrotirea sănătății; administrație publică; comerț și servicii; educație; activități culturale, sport, turism; gospodărie comunală, activități energetice și tehnico-edilitare; alte funcțiuni specifice sistemului de protecție civilă.

Prevederile reglementării tehnice pot fi aplicate în cazul clădirilor monument istoric numai dacă acestea nu contravin conceptelor, abordărilor și procedurilor cuprinse în documentele normative specifice acestei categorii de clădiri.

Termenul stabilit pentru intrarea în vigoare a metodologiei de evaluare vizuală rapidă a clădirilor este 30 decembrie 2022.

COST CALCULATOR

Use our form to estimate the initial cost of renovation or installation.

REQUEST A QUOTE
Latest Posts
Most Viewed
Text Widget

Here is a text widget settings ipsum lore tora dolor sit amet velum. Maecenas est velum, gravida Vehicula Dolor

Categories

© Copyright 2023 NL EXPERT CASA