• iulie

    7

    2022
  • 329
  • 0

PROIECTAREA SI EXECUTIA INSTALATIILOR ELECTRICE: REVIZUIRI ALE REGLEMENTARILOR

Vor fi revizuite parțial reglementările pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

Aceste revizuiri au fost realizate în cadrul proiectului de sistematizare a legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor.

Revizuirea reglementării tehnice a fost necesară, în mare parte, din cauza neconcordanțelor și contradicțiilor dintre normele europene (reglementări și standarde) și cele precizate în această reglementare tehnică, nerevizuită din anul 2011.

Un alt factor important care a determinat această revizie a fost solicitarea venită din partea specialiștilor din domeniu (proiectanți, executanți, producători etc.) de a corela norma actuală cu reglementările europene, dar și de a clarifica/corecta anumite lucruri care sunt neclare/incomplete în norma actuală.

 

Una dintre cele mai importante schimbări o reprezintă refacerea integrală a capitolului 7.23 – Instalații electrice pentru iluminatul de siguranță. Condiții de alimentare și de funcționare, pentru a fi în concordanță cu SR 1838.

De asemenea, au fost introduse articole noi, pentru a implementa normele europene în vigoare cu referire la protecția împotriva defectelor cu arc electric (AFDD).

Au fost introduse aspecte legate de cablurile cu fibre optice, în special referitoare la distanțele față de celelalte tipuri de instalațiile electrice.

 

În cadrul procesului de revizuire au fost tratate în mod distinct toate cerințele fundamentale privind calitatea în construcții.

Totodată, se menționează actualizarea cerințelor minimale privind siguranța și accesibilitatea în exploatare, igiena, sănătatea și mediul înconjurător, protecția la zgomot, utilizare sustenabilă a resurselor naturale și a celor privind rezistența mecanică și stabilitatea.

COST CALCULATOR

Use our form to estimate the initial cost of renovation or installation.

REQUEST A QUOTE
Latest Posts
Most Viewed
Text Widget

Here is a text widget settings ipsum lore tora dolor sit amet velum. Maecenas est velum, gravida Vehicula Dolor

Categories

© Copyright 2023 NL EXPERT CASA